PRIVAATSUSPOLIITIKA

Protten kaupluste ja e-poe privaatsuspoliitika

 

1. Protten peab oluliseks kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.
2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Protten Hulgi Oü kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
• ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Protten kaupluses, e-poes või mõnel muul Protten kodulehel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel
(nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);
• järelmaksutaotluse esitamisel vajalikud andmed Liisi järelmaksu jaoks;
• videovalve kauplustes.

2.1. Registreerimine ja tellimine
Kaupade ostmiseks registreeritud kasutajana kodulehel peate täitma registreerimisvormi. Registreerimisel küsime teie ees- ja perekonnanime, sugu, sünniaega, isikukoodi,
ID-kaardi nr ja kontaktandmeid (e-mail, telefon, arvelduskonto nr, maksekaardi detailid, transpordi- ja makseaadress). Makstes kaardiga ka krediitkaardi andmeid. Juhul kui sooritate ostu kasutades järelmaksu teenust siis isikukoodi, mille edastame järelmaksu teenuse pakkujale. Sedalaadi informatsiooni kasutame vaid selleks, et saaksime täita teie tellimusi, suhelda teiega kodulehe, telefoni või e-maili kaudu tellimuse osas.
Kliendikaardi vormistamisel Protten kauplustes küsime ees- ja perekonnanime, sünniaega, isikukoodi, ID-kaardi numbrit ja kontaktandmeid (e-mail, telefon, aadress). Kliendikaardid on
ID-kaardi põhised.

2.2. E-posti aadress
Kui soovite registreerida end meie uudiskirja saajaks, registreeritud kliendiks või sooritate ostu meie e-poes siis küsime teilt teie e-posti aadressi. Samuti võime küsida e-posti juhul kui osalete meie korraldatud võistlusel või mängus.

2.3. Küpsised (cookie`d) ja andmete automaatne kogumine
Kasutame teile mugava kasutajakogemuse pakkumiseks cookie´sid ja action tag´e, mis aitavad teil kiiresti ja mugavalt kodulehele sisse logida, kiirendada navigeerimist ja anda meile tagasisidet selle kohta, kuidas saaksime teie kasutajakogemust paremaks muuta.
Küpsised(cookied) on infoühikud, mis salvestatakse teie poolt kasutatud browseri poolt teie arvutisse juhul kui olete need eelnevalt lubanud/aktiveerinud. Cookied saab alati välja lülitada Meie kasutame cookiesid, et saaksite ostuprotsessis kaupa valida, ostukorvi lisada ja ostu sooritada. Cookied ei kogu teie arvutist teie kohta informatsiooni.
2.4. Veebimajakad(bug´id)
Veebimajakad kinnitatakse kodulehele, e-mailile, bännerile või muule elektroonilisele kujutisele selleks, et määrata kas ja kui palju te olete antud lehekülge külastanud. See annab meile väärtuslikku tagasisidet teie ostueelistuste ja reklaami mõju kohta ja aitab meil pakkuda vaid teile huvi pakkuvat sisu.
Küpsised ja veebimajakad ei anna kolmandatele osapooltele ligipääsu meie poolt teilt kogutud isikuandmetele.
2.5 Logifailid(IP aadress ja URL)
Kui külastate meie veebilehte siis salvestame teie internetiprotokolli(IP) aadressi, interneti teenusepakkuja, kuupäeva ja kellaaja süsteemi administreerimiseks ja tellimise kinnitamiseks. IP aadress võib näidata teie arvuti asukohta võrgus. Võime antud informatsiooni kasutada ka süsteemisiseseks turunduseks ja süsteemi tõrgete vältimiseks.
2.6. Järelmaksutaotluse esitamine
Protten kauplustes ja e-poes on võimalik ostu eest tasuda ka järelmaksuga. Järelmaksutaotluse esitamisel küsime teilt teie isikuandmeid(nimi, isikukood, aadress, töökoha andmed, sissetulekute andmed jms). Antud andmed on vajalikud liisingupakkuja jaoks.
2.7. Videovalve kauplustes
Protten kauplustes on paigaldatud videovalve, mille eesmärk on tagada turvalisus. Kaupluste uksed on märgistatud videovalve kleepsudega ja sisenedes kauplusesse nõustud Protten Privaatsuspoliitikaga.

3. Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht, ostukorvi suurus).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

4. Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente, Protten Hulgi OÜ ning Protten kauplustes, tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.
Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Protten Hulgi OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel, uudiskirja kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib Protten Hulgi OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Protten Hulgi OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine. Protten Hulgi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
Kliendi isikuandmeid säilitab Protten Hulgi OÜ kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Protten Hulgi OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt
(nt. raamatupidamisandmed), säilitab Protten õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt 7 aastat.

5.Isikuandmete kaitse
Protten Hulgi OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis Minu konto all. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel protten@protten.ee.

6.Turvalisus
Kõik Protten e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse, kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.
Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Protten Hulgi OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil protten@protten.ee
Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.